FJALLASÓL

Skilmálar

Bókun ferða og breytingar

Þátttökugjald skal greiða á vefsíðu Fjallasólar um leið og bókað er. Fjallasól áskilur sér rétt til að aflýsa ferð/námskeiði ef ekki næst lágmarks þátttökufjöldi eða af öðrum ástæðum t.d veðri. Sé ferð/námskeiði aflýst er þátttökugjald endurgreitt að fullu. Fjallasól áskilur sér rétt til að gera fyrirvaralaust breytingar á auglýstri ferð eða námskeiði.

Fjallasól áskilur sér rétt til leiðréttinga á verði ferðar eða endurgreiðslu ferðar í tilfellum þar sem rangt verð birtist vegna villu í uppsetningu eða af öðrum tæknilegum ástæðum. Ennfremur áskilur Fjallasól sér rétt til þess að breyta verði ferðar vegna breytinga á eftirtöldum verðmyndunarþáttum:

  • Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði.
  • Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu

Ferð sem er að fullu greidd tekur þó ekki slíkum verðbreytingum. 

Fjallasól tekur enga ábyrgð á þeim kostnaði sem til kann að falla vegna ófyrirsjáanlegra breytinga á samgöngum, gistingu eða öðru slíku.

Afbókunarskilmálar

Ef ferð/námskeið er afbókað með meira en 2 vikna fyrirvara fæst það endurgreitt að fullu (að frátöldu staðfestingargjaldi).

Ef ferð/námskeið er afbókað með 1-2 vikum fyrir brottför fæst 50% af lokagreiðslu endurgreidd.

Ef ferð/námskeið er afbókað með 1 vikna eða styttri fyrirvara fæst það ekki endurgreidd.

Staðfestingargjöld eru óendurgreiðanleg nema að Fjallasól felli ferð niður.

Þátttökugjald í námskeiðum eða hópastarfi fæst ekki endurgreitt eftir að starfið hefst. Að öðru leyti fylgir það afbókunarskilmálum hér að ofan.

Ábyrgð og tryggingar

Þátttakendur í ferðum og námskeiðum Fjallasólar eru á eigin ábyrgð. Þátttakendum ber að fara eftir leiðbeiningum fararstjóra og er bent á að áhætta felst í að stunda fjallgöngur og aðra útivist. Fjallasól tekur ekki ábyrgð á slysum, heilsubresti né farangri viðskiptavina. Þátttakendur eru ekki tryggðir í ferðum/námskeiðum með Fjallasól og eru hvattir til að snúa sér til tryggingafélags síns og kaupa þar viðeigandi tryggingar.

Birting myndefnis

Með þátttöku í ferðum og námskeiðum Fjallasólar samþykkja þátttakendur að Fjallasól sé heimilt að taka ljósmyndir og myndbönd af þátttakendum til að nota í prentmiðlum, á heimasíðu og samfélagsmiðlum. Þátttakandi getur þó ávallt hafnað birtingu myndefnis af sér með því að senda póst þess efnis á fjallasol@fjallasol.is

Lög og varnarþing

Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.