FJALLASÓL

Skilmálar

Bókun ferða og breytingar

Þátttökugjald skal greiða á Sportabler síðu Fjallasólar um leið og bókað er. Fjallasól áskilur sér rétt til að aflýsa ferð/námskeiði ef ekki næst lágmarks þátttökufjöldi eða af öðrum ástæðum. Sé ferð/námskeiði aflýst er þátttökugjald endurgreitt að fullu. Fjallasól áskilur sér rétt til að gera fyrirvaralaust breytingar á auglýstri ferð eða námskeiði.

Fjallasól áskilur sér rétt til leiðréttinga á verði ferðar eða endurgreiðslu ferðar í tilfellum þar sem rangt verð birtist vegna villu í uppsetningu eða af öðrum tæknilegum ástæðum. Ennfremur áskilur Fjallasól sér rétt til þess að breyta verði ferðar vegna breytinga á eftirtöldum verðmyndunarþáttum:

  • Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði.
  • Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu

Ferð sem er að fullu greidd tekur þó ekki slíkum verðbreytingum. 

Fjallasól tekur enga ábyrgð á þeim kostnaði sem til kann að falla vegna ófyrirsjáanlegra breytinga á samgöngum, gistingu eða öðru slíku.

Afbókunarskilmálar

Dagsferðir innanlands:

Endurgreitt er að fullu þegar afbókanir berast meira en 14 sólarhringum fyrir brottför dagsferðar eða fyrir upphaf námskeiðs. Afbókanir sem berast innan 14 sólarhringa fyrir brottför ferðar eða upphaf námskeiðs fást ekki endurgreiddar.

Ábyrgð og tryggingar

Þátttakendur í ferðum og námskeiðum Fjallasólar eru á eigin ábyrgð. Þátttakendum ber að fara eftir leiðbeiningum fararstjóra félagsins og er bent á að áhætta felst í að stunda fjallgöngur, skíði og aðra útivist. Fjallasól tekur ekki ábyrgð á slysum, heilsubresti né farangri viðskiptavina. Þátttakendur eru ekki tryggðir í ferðum/námskeiðum með Fjallasól og eru hvattir til að snúa sér til tryggingafélags síns og kaupa þar viðeigandi tryggingar.

Birting myndefnis

Með þátttöku í ferðum og námskeiðum Fjallasólar samþykkja þátttakendur að Fjallafélaginu sé heimilt að taka ljósmyndir og myndbönd af þátttakendum til að nota í prentmiðlum, á heimasíðu og samfélagsmiðlum. Þátttakandi getur þó ávallt hafnað birtingu myndefnis af sér með því að senda póst þess efnis á tanjasolv@gmail.com

Lög og varnarþing

Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Hafðu samband!

12 + 9 =